Услуга

ПРИКАЗ МЧС КР №864 «Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые Гидрометеорологической службой при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики».

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Гидрометеорологиялык кызматы тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын тарифтеринин прейскурантын макулдашуу жөнүндө